Ring 072-329 56 56 för information om placering

Metod

En beskrivning av hur vi arbetar

Insatser på Akka HVB anpassas efter varje ungdoms individuella behov och förutsättningar. Vi ser vikten av att ta vara på varje ungdoms egen drivkraft. Vi arbetar med dagliga aktiviteter utifrån ett lösningsfokuserat och systemiskt förhållningssätt. I vårt motivationsarbete jobbar vi utifrån ett kognitivt förhållningsätt där motiverande samtal är grunden. Fokus ligger på nutid och framtid.


En kort förklaring av våra metoder


  • Lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt där man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning.

  • Systemiskt tänkande innebär att personalen ser på helheter och sammanhang i arbetet med ungdomarna och deras relationer.

  • Kognitiv grund innebär att personalen utgår från att våra ungdomar kan få nya perspektiv. Detta genom att stödja ungdomen i att hitta nya sätt att agera och tänka.

  • Miljöterapi använder vi som en pedagogisk process där de dagliga sysslorna som städning, matlagning och aktiviteter är en del av det terapeutiska arbetet.Relation

Vi på Akka HVB vet att grunden till en lyckad behandling är en pålitlig och trygg relation mellan unga och vuxna. Personalens bemötande och dialog med ungdomen är avgörande för hans/hennes utveckling. Genom empati, tydliga gränser och respekt medverkar vi till att forma fungerande unga vuxna.

Personal

Vår erfarenhet är att det är personalens olikheter, kunskaper och resurser som gör ett gott behandlingsarbete möjligt. Vi förbättrar ständigt vårt arbete genom extern handledning där vi fokuserar på lösningar och förebyggande arbete. För att skapa trygghet för våra ungdomar har Akka HVB valt att ha tät bemanning där vi alltid är minst två personer i tjänst under hela dygnet.

Rutiner

Dagliga rutiner skapar trygghet och förutsägbarhet i vardagen för både ungdomar och personal. För att skapa förutsägbarhet i vardagen utformar varje ungdom, i samråd med personal, sin individuella planering. Genom vägledning, struktur och tydliga ramar ger vi ungdomen möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter.

Samtal

Två kontaktpersoner knyts till varje ungdom på Akka HVB. Kontaktpersonen har ett övergripande ansvar att se till att Vårdplanen/Genomförandeplanen följs. Varje vecka finns ett planerat kontaktpersons-samtal inbokat där fokus ligger på att lyfta fram positiva egenskaper, bekräfta ungdomen och motivera till förändring. Utöver kontaktpersons-samtal är vardagssamtalen en stor del i ungdomens behandling och fungerar bland annat som hjälpmedel för att förstå varför man är placerad.

Skola och sysselsättning

Vi arbetar för ett gott samarbete med skolan redan i början av placeringen. Vi vet att skolan är en skyddsfaktor och en av de viktigaste arenor för att reducera risken för normbrytande beteende hos ungdomar. Vi har kontinuerlig kontakt med skolan för att kunna följa upp och hjälpa ungdomen att nå sina mål. Akka HVB erbjuder daglig läxhjälp.

Fritid

Akka HVB ser vi att naturupplevelser och utomhusaktiviteter ökar välmåendet hos våra ungdomar. Vi har minimum en gemensam aktivitet i veckan utanför huset och vi uppmuntrar ungdomarna till att prova på nya aktiviteter för att kunna finna en för dem meningsfull fritidssysselsättning. Vår strävan är att ha ett gott samarbete med föreningarna i Trelleborgs kommun.

Framtid

Akka HVB hjälper ungdomen att finna sina mål för framtiden. Många av ungdomarna vill ha hjälp att få ett fungerande liv och vår uppgift är att uppmuntra och stötta till förändring. Genom praktiska vardagssysslor och stöd i att hantera sin ekonomi förbereder vi ungdomarna för ett självständigt liv.

Nätverk

För en fullföljd lyckad behandling krävs ett tätt samarbete med ungdomens nätverk. Familjemedlemmar, kamrater och andra vuxna är verktyg för att stötta ungdomen i sitt förändringsarbete.

Påverkan

För en lyckad behandling är det viktigt att ungdomen är aktiv i att påverka sina individuella mål i Genomförandeplanen. Delaktighet i behandling, verksamheten och vardagen ökar möjligheten till självständighet. På Akka HVB finns det många forum för ungdomen att göra sin röst hörd. Vi har husmöten, kontaktpersons-samtal, veckoplanering, kontaktbok, förslagslåda för nya idéer och ett system för klagomålshantering.

Or use your account on Unify

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Unify

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close